HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paikuse Põhikooli arengukava kinnitamine

Paikuse Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2014, 1

Paikuse Põhikooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 15.12.2014 nr 19
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Paikuse Vallavolikogu 20. märtsi 2006 määruse nr 16 „Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 2 lg 7 ja § 3 alusel, olles ära kuulanud vallavalitsuse ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni seisukohad.

§ 1.  Arengukava

  Paikuse Põhikooli arengukava aastateks 2015-2020 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Paikuse Vallavolikogu 16. jaanuari 2012 määrus nr 3 „Paikuse Põhikooli arengukava aastateks 2012-2014“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2015.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Paikuse Põhikooli arengukava aastateks 2015-2020