Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2015, 2

  Maamaksumäära kehtestamine

  Vastu võetud 10.12.2015 nr 17

  Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kehtestada maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,4 % maa maksustamishinnast aastas.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 29.11.2007. a määrus nr 20 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  § 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

  Sulev Kuus
  volikogu esimees