ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2015, 28

Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja elamuseaduse § 37¹ alusel.

§ 1.   Üüri piirmäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada Jõelähtme valla sotsiaal-ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärad alljärgnevalt:
  1) sotsiaaleluruumid 1,00 €/m2;
  2) munitsipaaleluruumid 2,00 €/m2.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatud üüri piirmäärad ei sisalda kõrvalkulusid (tasu vee- ja kanalisatsiooniteenuse, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jt) kommunaalteenuste eest.

  (3) Konkreetse eluruumi üür ja üürile andmise tingimused määratakse vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitavas eluruumi üürilepingus.

§ 2.   Üürilepingute muutmine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tähtajaliselt sõlmitud sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üürilepingutes sätestatud üüri suurused kehtivad kuni lepingu tähtaja lõppemiseni.

  (2) Tähtajatud sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üürilepingud kuuluvad ülevaatamisele hiljemalt 01. veebruar 2016.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json