HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Toiduraha hüvitamise kord

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2015, 39

Toiduraha hüvitamise kord

Vastu võetud 01.12.2015 nr 8
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotuse ning jaotamise ulatuses, tingimuses ja korras ettenähtud hariduskulude toetuse alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala


Määrusega reguleeritakse Torgu vallas sissekirjutist omavate põhikoolis õppivate õpilaste toiduraha hüvitamise korda.

§ 2.  Valla põhikoolide õpilaste toitlustamine

 (1) Katta Torgu valla eelarvest põhikooli klassides õppivate õpilaste koolilõuna kulude osa, mis ületab riigi eelarvest eraldatavat toetust ja pikapäeva toiduraha.

 (2) Toetus kantakse omavalitsuste poolt esitatud arvete alusel.

§ 3.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1.jaanuarist 2016.

Mihkel Undrest
volikogu esimees