Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2017, 9

Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 13.12.2017 nr 20
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine


Võru Linnavolikogu 9. märtsi 2016 määruses nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" (RT IV, 26.09.2017, 27) paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


"(1) Matusetoetuse määraks on 280 eurot, mis määratakse isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht registri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud."

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.


Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json