Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2018, 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 11.12.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 2 ja 4, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 2 ja 4, rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Järva vallas moodustatakse 7 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1
- Ahula rahvamaja, Ahula küla, Järva vald, Järva maakond (valimistepäev, kolmas eelhääletamise päev);
- Albu mõis, Albu küla, Järva vald, Järva maakond (esimene ja teine eelhääletamise päev);
  2) valimisjaoskond nr 2
- Lai tn 22, Ambla alevik, Järva vald, Järva maakond (esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Piibe mnt 27, Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond (valimistepäev, kolmas eelhääletamise päev);
  3) valimisjaoskond nr 3 - Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald, Järva maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4
- Pikk tn 58, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond (valimistepäev);
- Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond (eelhääletamise päevad);
  5) valimisjaoskond nr 5 - Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond;
  6) valimisjaoskond nr 6
- Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald, Järva maakond (valimistepäev, esimene ja kolmas eelhääletamise päev);
- Päevakeskuse, Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond (teine eelhääletamise päev);
  7) valimisjaoskond nr 7 - Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 2;
  3) valimisjaoskond nr 3;
  4) valimisjaoskond nr 4;
  5) valimisjaoskond nr 5;
  6) valimisjaoskond nr 6;
  7) valimisjaoskond nr 7.

§ 4.   Valimisjaoskond Järva valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Järva valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 4.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kareda Vallavalitsuse 16.07.2002 määrus nr 2 „Valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Järva-Jaani Vallavalitsuse 19.06.2013 määrus nr 3 „Valla valimis- ja jaoskonnakomisjonide liikmete töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Koeru Vallavalitsuse 10.08.2009 määrus nr 2 „Koeru vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Koigi Vallavalitsuse 15.07.2013 määrus nr 4 „Valimiskomisjoni asukoha määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Oraste
Abivallavanem vallavanema asendaja

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json