Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2020. a eelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2020. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2019, 10

  Lüganuse valla 2020. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2019 nr 101

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 30 „Lüganuse valla finantsjuhtimise kord“ § 3 lõigete 3 ja 5 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2020. aasta eelarve (lisatud):

   
    1) põhitegevuse tulud kokku 8 830 865.00 eurot;
    2) põhitegevuse kulud kokku 8 430 555.00 eurot;
    3) investeerimistegevus kokku -1 035 818.00 eurot;
    4) finantseerimistegevus kokku -280 461.00 eurot;
    5) likviidsete varade muutus kokku -915 969.00 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2020.

  Dmitri Dmitrijev
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lüganuse valla 2020 eelarve

  Lisa 1  Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json