Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2019, 11

  Maardu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2019 nr 61

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2020. aasta eelarve alljärgnevalt:


  Põhitegevuse tulud kogumahus 16 516 290 eurot;


  Investeerimistegevuse tulem -1 801 250 eurot;


  Põhitegevuse kulud kogumahus 14 613 136 eurot.


  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2020.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2020. a eelarve

  Lisa Maardu linna 2020. a eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2020. a eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2020. a eelarve investeerimistegevus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json