Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määruse nr 1 "Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2015, 2

Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määruse nr 1 "Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 13.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel ja võttes arvesse Viimsi Vallavolikogu 19.02.2014 otsuse nr 14 "Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine ning Haabneeme Kooli ja Randvere Kooli asutamine".

§ 1.   Määruse muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012 määruse nr 1 "Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

" § 2. Viimsi valla elukohajärgsed koolid

Elukohajärgsed koolid Viimsi vallas on Viimsi Keskkool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool ja Prangli Põhikool."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Kaarmann
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json