Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“ vastuvõtmine

„Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“ vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2015, 10

  „Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“ vastuvõtmine

  Vastu võetud 14.01.2015 nr 22

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

  § 1.   Võtta vastu “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020” vastavalt lisale.

  § 2.   Võtta arvesse “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020” Võru valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Võru valla rahalistele võimalustele.

  § 3.   Võru Vallavalitsusel avaldada punktis 1 nimetatud jäätmekava Võru valla veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

  Priit Süüden
  Volikogu esimees

  Lisa Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 - 2020

  /otsingu_soovitused.json