SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2015. aastaks

Väljaandja:Kullamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2015, 11

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2015. aastaks

Vastu võetud 15.01.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 30 lg 1 p.2, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 lg 1, Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009.a. määruse nr. 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 3 alusel:

§ 1.  Sünnitoetuse määr

  Kinnitada sünnitoetuse suuruseks 320 eurot järgmiselt:
 1) 192 eurot lapse sünni registreerimisel Kullamaa vallas;
 2) 128 eurot lapse üheaastaseks saamisel.

§ 2.  Eakate sünnipäevatoetuse määr

  Kinnitada eakate sünnipäevatoetuse suuruseks:
 1) 70. sünnipäevaks 13 eurot;
 2) 75. sünnipäevaks 16 eurot;
 3) 80. sünnipäevaks 19 eurot;
 4) 85. sünnipäevaks 26 eurot;
 5) 90. sünnipäevaks ja igal järgneval sünnipäeval 32 eurot;
 6) 100.sünnipäevaks ja igal järgneval sünnipäeval 64 eurot.

§ 3.  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse määr

  Kinnitada põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse suuruseks:
 1) põhikooli lõpetajale 40 eurot.
 2) gümnaasiumi lõpetajale 65 eurot.

§ 4.  Hooldajatoetuse määr

  Kinnitada raske ja sügava puudega inimese hooldajatoetuse suuruseks:
 1) raske puudega inimese hooldamise eest 22 eurot kuus;
 2) sügava puudega inimese hooldamise eest 32 eurot.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.01.2015

Jüri Ott
Vallavanem

Kersti Lipu
Vallasekretär