Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2016, 2

Põlva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 13.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2016. aasta eelarve kogumahus 15 517 000 eurot vastavalt lisadele 1–4.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 1 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2016. aasta koondeelarve

Lisa Põlva valla 2016. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes

Lisa Põlva valla 2016. aasta investeeringud

Lisa Vaba jäägi eraldamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json