Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Audru valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2016, 6

Audru valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 14.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, lõike 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Audru Vallavolikogu 06.11.2014 määruse nr 35 „Audru valla finantsjuhtimise kord“ § 4 – 6, § 8 lõike 7 alusel

§ 1.   Audru valla 2016. aasta eelarve

  Kinnitada Audru valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  Lubada vallavalitsusele muudatuste tegemine ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus kehtestatud personalikulude piires.

§ 3.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2016.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa1 2016 a. eelarve

/otsingu_soovitused.json