Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

Rae valla 2017. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2017, 7

  Rae valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 17.01.2017 nr 65

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2017. aasta esimese lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 550 000 eurot.

   (2) Vähendada 2017. aasta likviidseid varasid 550 000 eurot.

   (3) Punktides 1–2 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json