Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2022. aasta eelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2022, 6

Võru linna 2022. aasta eelarve

Vastu võetud 19.01.2022 nr 1
jõustumine 26.01.2022

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 1 alusel.

§ 1.   Võru linna 2022. aasta eelarve

  Võtta Võru linna 2022. aasta eelarve vastu järgmises vormingus:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
  3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
  4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4);
  5) investeeringutoetuste jaotus (lisa 5).

§ 2.   Reservfond

  Kinnitada valitsuse reservfond summas 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 26. jaanuaril.

Anti Haugas
volikogu esimees

Lisad 1-5 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json