Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 1

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse „Riigikogu valimise seaduse“ § 19 lõike 2 ja „Euroopa Parlamendi valimise seaduse“ § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Sillamäe linnas moodustatakse 1 valimisjaoskond.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Sillamäe Kultuurikeskuses (Kesk tn 24, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel korraldab valimisjaoskond nr 1 hääletamist haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Sillamäe Linnavalitsuse 26. augusti 2021. a määrus nr 12 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kalberg
linnapea

Andrei Ionov
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json