HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Jõelähtme valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 2

Jõelähtme valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 27
, määrust rakendatakse 1.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015.a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1² lõike 3 punkti 4 ja Vabariigi Valitsuse 15.12.2022 määruse nr 130 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.

§ 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Valla koolieelsetes lasteasutustes töötava keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetele vastava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1575 eurot kuus ning samadele nõuetele vastava magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 1749 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 11 „Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused“ § 4 lõiked 3, 4 ja 6.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json