Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2040
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 3

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Vastu võetud 13.01.2023 nr 1

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“§ 6¹ lõike 1, § 37⁴ lõike 1 alusel.

§ 1.   Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

  Kiita heaksTartumaa arengustrateegia 2040 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2019 määrus nr 1 „Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa Tartumaa arengustrateegia 2040

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json