Teksti suurus:

Saue Vallavalitsuse 9. juuni 2021. a määruse nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2023, 5

Saue Vallavalitsuse 9. juuni 2021. a määruse nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 2 ja 3, rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 3, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 2 ja 3 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Saue Vallavalitsuse 9. juuni 2021. a määruse nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“ paragrahvi 2 lõiget 5 muudetakse järgmises sõnastuses: „(5) Valimisjaoskond nr 3, kolmas hääletamisruum asub valimispäeval Ääsmäe Põhikoolis (Kasesalu tn 16, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond).“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kirsti Saar
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json