Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali ANDEKAS LAPS moodustamise ja kasutamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 4

Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali ANDEKAS LAPS moodustamise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.12.2006 nr 49
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.201001.01.2011
14.02.2013RT IV, 20.02.2013, 223.02.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Asutamine

[ - jõust. 01.01.2011]


Hillar Hanssoo nimeline heategevuslik sihtkapital ANDEKAS LAPS (edaspidi sihtkapital) on moodustatud Paide Linnavolikogu 19. detsembri 2002.a. määrusega nr 31 ”Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali ANDEKAS LAPS moodustamine” Paide linna kauaaegse ja teeneka pedagoogi ja maleõpetaja Hillar Hanssoo pärandvarana Paide linnale üle läinud Hansapangas arvelduskontol asunud hoiuse (koos juurdekuuluvate protsentidega) alusel summas kuus tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa eurot ja kolmkümmend kuus euro senti (6889,36).

§ 2.   Eesmärk


Sihtkapitali eesmärgiks on koguda raha Paide linnas alaliselt elavate andekate laste ja Paide linnas tegutseva maleklubi (de) toetamiseks.

§ 3.   Sihtkapitali kogumine ja kasutamine

  (1) Paide Linnavalitsus avab sihtkapitali jaoks arve, kuhu füüsilised ja juriidilised isikud Eestist ja välismaalt saavad teha annetusi.

  (2) Annetajal on õigus määrata, kui suure osa annetusest soovib ta suunata põhikapitali suurendamiseks ja kui suure osa otse väljamaksmiseks.

  (3) Sihtkapitali väljamakseteks kasutatakse arveldusarvele laekunud annetusi ja intresse. Väljamakse toimub Eesti Vabariigi aastapäeval.
[RT IV, 20.02.2013, 2 - jõust. 23.02.2013]

  (4) 30 % sihtkapitali väljamaksetest kasutatakse Paide linnas alaliselt elavate andekate maletajate ja tulemuslikult tegutsenud maleklubi (de) toetamiseks.

  (5) 70 % sihtkapitali väljamaksetest kasutatakse Paide linnas alaliselt elavate andekate laste toetamiseks.

  (6) Ühe lapse kohta määratav toetus ei või olla väiksem kui 35 eurot.
[RT IV, 20.02.2013, 2 - jõust. 23.02.2013]

  (7) Ettepanekuid andekatele lastele toetuse määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, esitades nõukogule põhjendatud avalduse ning iseloomustuse.

  (8) Dokumendid toetuse saamiseks esitatakse iga aasta 05. veebruariks.
[RT IV, 20.02.2013, 2 - jõust. 23.02.2013]

  (9) Toetuse saajad ning toetuse suuruse kinnitab Paide Linnavalitsus oma korraldusega nõukogu ettepanekul.

§ 4.   Sihtkapitali nõukogu

  (1) Paide Linnavolikogu otsusega moodustatakse sihtkapitali nõukogu.

  (2) Nõukogu ülesanded on:
  1) sihtkapitali propageerimine ja teavitamine taotluste esitamistähtaegade saabumisest;
  2) sihtkapitali suurendamine reklaami- ja heategevusürituste korraldamise, annetuste kogumise jne. teel;
  3) esitatud taotluste läbivaatamine;
  4) ettepanekute tegemine toetuse suuruse ja toetust saavate laste kohta;
  5) ettepaneku tegemine maleklubile toetuse määramiseks;
  6) osalemine toetuse kätteandmisüritusel.

§ 5.   Sihtkapitali likvideerimine


Sihtkapitali likvideerib Paide Linnavolikogu.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json