Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2013, 6

Ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 27.09.2004 nr 48
jõustumine 30.09.2004

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 2, maareformi seaduse paragrahv 6 lõike 3¹, Jõelähtme Vallavolikogu


M Ä Ä R A B:


1. Delegeerida maareformi seaduse paragrahv 6 lõikes 3¹ kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded Jõelähtme Vallavalitsusele.


2. Määrus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees