Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Audru valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Audru valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2014, 29

Audru valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 06.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning „Audru valla põhimääruse“ § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Audru valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Audru valla 2014. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2014.a.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa1  AUDRU VALLA 2014. aasta EELARVE

/otsingu_soovitused.json