Teksti suurus:

Meremäe valla 2014. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2014, 51

Meremäe valla 2014. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 14.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 3, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 “Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Meremäe valla 2014. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Meremäe Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud tegevuskulude järgi.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa 2014.a I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json