ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 7

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 16.02.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Rae valla haldusterritooriumil toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevatele eluruumi alalistele kuludele kehtestatakse järgmised piirhinnad:
  1) üür kuni 8 eurot normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot ühe normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro ühe normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ära juhtimise teenuste maksumus kuni 4 m3 ühe elaniku kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 16 eurot ühe elaniku kohta.

  (2) Rae valla haldusterritooriumil toimetulekutoetuse määramisel aluseks olevatele kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse kuludele kehtestatakse järgmised piirhinnad:
  1) kaugkütte korral kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  2) kütuse maksumus kaugkütte puudumisel kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 31. mai;
  3) kaugkütteta elektriküttega eluruumides kütteks tarbitud elektrienergia maksumus kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1.oktoobrist kuni 31. maini;
  4) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus ning iga järgneva liikme kohta kuni 10 eurot kuus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni kaks ballooni aastas;
  6) hoonekindlustuse kulu kuni 0,10 eurot eluruumi ühe normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  7) olmejäätmete vedu vastavalt kuludele, kuid mitte rohkem kui 4 eurot ühe elaniku kohta kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Rae Vallavolikogu 11. mai 2010 määrus nr 22 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse 01. veebruarist 2016.

Agu Laius
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json