ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Palivere kaugkütte piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2028 kinnitamine

Palivere kaugkütte piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2028 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 13

Palivere kaugkütte piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2028 kinnitamine

Vastu võetud 17.02.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Palivere kaugkütte piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2028 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees

Lisa Palivere kaugkütte piirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2028

Lisa 1  Palivere aleviku kaugküttevõrgu skeem

Lisa 2  Palivere aleviku perspektiivne kaugküttevõrgu skeem

Lisa 3  Palivere aleviku kaugküttevõrgu soojustarbijad

Lisa 4  Palivere aleviku kaugküttevõrgu tarbijate ühendustorustike tarbimistihedused

/otsingu_soovitused.json