HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks

Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks - sisukord
  Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.10.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 19

  Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava kinnitamine 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks

  Vastu võetud 18.02.2016 nr 3

  Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja Nissi Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 5 „Nissi valla põhimäärus“ § 29 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaido Katalsepp
  vallavolikogu esimees

  Lisa Riisipere Lasteaia arengukava ja tegevuskava 2015/2016–2018/2019. õppeaastateks

  /otsingu_soovitused.json