HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016-2018

Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016-2018 - sisukord
  Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2016, 20

  Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavade kehtestamine aastateks 2016-2018

  Vastu võetud 28.01.2016 nr 32

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Suure-Jaani Vallavolikogu 18. detsembri 2006.a määruse nr 68 „Arengukavade menetlemise kord” § 11 lõike 3 alusel

  § 1.   Kehtestada Suure-Jaani valla koolieelsete lasteasutuste arengukavad järgmiselt:


   
    1) Kõidama Lasteaed Traksik arengukava aastateks 2016-2018 vastavalt lisale 1;
    2) Vastemõisa Lasteaed Päevalill arengukava aastateks 2016-2018 vastavalt lisale 2.

  § 2.   Lasteaedadel jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja valla eelarve rahalistele võimalustele.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Andres Vinni
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Kõidama Lasteaed Traksik arengukava

  Lisa 2 Vastemõisa Lasteaed Päevalill arengukava

  /otsingu_soovitused.json