Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saarde valla 2021. a eelarve

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.02.2021, 4

Saarde valla 2021. a eelarve

Vastu võetud 17.02.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 1, 2, 3, 7 ja § 23 lõigete 2 ja 4, Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 „Saarde valla põhimäärus“ § 97 lõigete 1, 2 ja 4, Saarde Vallavolikogu 19. detsembri 2018.a määruse nr 40 „Saarde valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 4 lõigete 1, 5 ja 6 alusel ning arvestades Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a määrusega nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“.

§ 1.   Eelarve kogumaht

  Võtta vastu Saarde valla 2021. a eelarve ja kinnitada see vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Eelarve jõustub 01. jaanuaril 2021. a.

Kalle Song
volikogu esimees

Lisa Saarde valla 2021.a eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json