Teksti suurus:

Kambja valla 2013. aasta eelarve

Kambja valla 2013. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2013, 34

  Kambja valla 2013. aasta eelarve

  Vastu võetud 14.03.2013 nr 51

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Kambja valla 2013. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Lubada vallavalitsusel võtta eelarveaasta kestel lühiajalist arvelduslaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 38 350 eurot.

  § 3.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. aastal.

  Irma Drenkhan
  vallavolikogu esimees

  Lisa Kambja valla 2013. a eelarve