Teksti suurus:

Kose valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2014, 6

Kose valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõiked 2-4, Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla põhimäärus“ § 20 lõike 1 punkti 1, § 50 ja Kose Vallavolikogu 16.05.2013 määruse nr 133 „Kose valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 8 lõiked 1-3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Kose valla 2014. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määrus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2014.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

Lisa  Kose valla 2014. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json