Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2014, 48

Põlva valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 12.03.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2014. aasta eelarve kogumahus 11 540 643 eurot vastavalt lisadele 1–3.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 457 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2014. aasta koondeelarve (eurodes)

Lisa Põlva valla 2014. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes (eurodes)

Lisa Põlva valla 2014. aasta investeeringud (eurodes)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json