Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2019 määruse nr 1 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2019, 2

Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2019 määruse nr 1 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

Vastu võetud 13.03.2019 nr 8

Määruse kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 374 lõike 1 ja lõike 6 alusel.


Muuta Võru Linnavolikogu 9. jaanuari 2019 määruse nr 1 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" (RT IV, 12.01.2019, 52) sõnastust järgmiselt:
"Kiita heaks "Võru maakonna arengustrateegia 2035+" eelnõu.".

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json