Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 2

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.03.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Urvaste Vallavalitsuse 11.05.2015 määrus nr 2 "Laste arv koolieelses lasteasutuses".

  (2) Tunnistada kehtetuks Urvaste Vallavalitsuse 26.08.2015 määrus nr 4 „Kuldre kooli arengukava kinnitamise kord”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json