ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2031
  Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 3

  Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

  Vastu võetud 10.03.2020 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg-te 1 ja 2 alusel ning arvestades Raasiku Vallavolikogu 08. märtsi 2016. a määrusega nr 4 kehtestatud „Arengukavade koostamise korda“.

  § 1.   Võtta vastu Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 (arengukava on kättesaadav Raasiku vallavalitsuse dokumendiregistris).

  § 2.   Raasiku Vallavolikogu 13.03.2018. a määrus nr 7 „Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Raasiku valla ÜVK 2020-2031

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json