Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kose valla 2020 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Kose valla 2020 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 15

Kose valla 2020 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.03.2020 nr 78

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Määruse kehtestamine

  Võtta vastu Kose valla 2020 aasta esimene lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json