Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2024. a eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Raasiku valla 2024. a eelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2024
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 12

  Raasiku valla 2024. a eelarve

  Vastu võetud 12.03.2024 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13–19, § 21, § 22, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 12 082 580,04 eurot (kaksteist miljonit kaheksakümmend kaks tuhat viissada kaheksakümmend eurot ja 04 senti) vastavalt lisale 1.

  § 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas 11 910 027,61 eurot (üksteist miljonit üheksasada kümme tuhat kakskümmend seitse eurot ja 61 senti) vastavalt lisale 2.

  § 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -1 813 341 eurot (miinus üks miljon kaheksasada kolmteist tuhat kolmsada nelikümmend üks eurot) vastavalt lisale 3.

  § 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas 554 683,00 eurot (viissada viiskümmend neli tuhat kuussada kaheksakümmend kolm eurot) vastavalt lisale 4.

  § 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas – 1 086 105,57 eurot (miinus üks miljon kaheksakümmend kuus tuhat ükssada viis eurot ja 57 senti) vastavalt lisale 5.

  § 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

  § 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kadi Tammaru
  volikogu aseesimees

  Lisa 1 Pohitegevuse tulud 2024

  Lisa 2 Pohitegevuse kulud 2024

  Lisa 3 Investeerimistegevus 2024

  Lisa 4 Finantseerimistegevus 2024

  Lisa 5 Likviidsed varad 2024

  Lisa 6 Koondeelarve 2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json