Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2024. aasta eelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 15

Loksa linna 2024. aasta eelarve

Vastu võetud 14.03.2024 nr 4
rakendatakse alates 01.01. 2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 alusel, arvestades Loksa linna põhimääruse § 41 sätestatut.

§ 1.   Loksa linna 2024. aasta eelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2024. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 5 039 225,43 eurot
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 5 027 443,47 eurot
  3) Investeerimistegevus summas -252 440,63 eurot
  4) Finantseerimistegevus summas 8 593,26 eurot
  5) Likviidsete varade muutus -232 065,41 eurot

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2024.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna 2024. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json