Teksti suurus:

Tapa vallavolikogu 22.06.2020 määruse nr 81 "Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" lisa 9 "Hariduse ja noorsootöö arengukava tegevuskava" muutmine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 26

Tapa vallavolikogu 22.06.2020 määruse nr 81 "Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" lisa 9 "Hariduse ja noorsootöö arengukava tegevuskava" muutmine

Vastu võetud 18.03.2024 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Tapa vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord “ § 7 lg 4 alusel:

§ 1.   Tapa vallavolikogu 22.06.2020 määruses nr 81 „Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine“ tehakse järgmine muudatus: Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava 2025 lisa 9 „Hariduse ja noorsootöö arengukava tegevuskava“ muudetakse ja võetakse vastu uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
volikogu esimees

Lisa Hariduse ja noorsootöö arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json