Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve

Rae valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2017, 18

  Rae valla 2017. aasta kolmas lisaeelarve

  Vastu võetud 18.04.2017 nr 70

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse

  § 1.  Rae valla 2017. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 198 240 eurot.

   (2) Suurendada 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 569 637 eurot.

   (3) Vähendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse tulusid 409 080 eurot.

   (4) Vähendada 2017. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 1 419 000.

   (5) Suurendada 2017. aasta likviidseid varasid 638 523 eurot.

   (6) Punktides 1 – 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaarel Kais
  Rae Vallavolikogu aseesimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json