SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks avalduste vormide kinnitamine

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks avalduste vormide kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2018, 5

  Sotsiaaltoetuste taotlemiseks avalduste vormide kinnitamine

  Vastu võetud 21.02.2018 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määruse nr 2 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“ § 5 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemiseks avalduste vormid alljärgnevalt:


  1) sotsiaaltoetuse taotlus (lisa 1 kahel lehel);


  2) sünnitoetuse taotlus (lisa 2 ühel lehel);


  3) matusetoetuse taotlus (lisa 3 ühel lehel);


  4) toitlustustoetuse taotlus (lisa 4 ühel lehel);


  5) avaldus koduteenuste taotlemiseks (lisa 5 ühel lehel);


  6) sõiduki parkimiskaardi taotlus (lisa 6 ühel lehel).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Jekaterina Aader
  vallasekretär

  Lisa 1 Sotsiaaltoetuse taotlus

  Lisa 2 Sünnitoetuse taotlus

  Lisa 3 Matusetoetuse taotlus

  Lisa 4 Toitlustustoetuse taotlus

  Lisa 5 Avaldus koduteenuste taotlemiseks

  Lisa 6 Sõiduki parkimiskaardi taotlus

  /otsingu_soovitused.json