Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu ja linnaosakogude töökorraldus eriolukorra ajal

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2020, 1

Tallinna Linnavolikogu ja linnaosakogude töökorraldus eriolukorra ajal

Vastu võetud 16.04.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 2 ja 3 ning § 44 lg 1 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja rakendatud meetmetest.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu istungi, linnavolikogu komisjoni koosoleku, linnaosakogu ja linnaosakogu komisjoni koosoleku (edaspidi ka otsustusorgani istung ja koosolek) võib olukorras, kus nimetatud otsustusorganite liikmete füüsiline osalemine istungil või koosolekul võib ohustada inimeste tervist, läbi viia infotehnoloogiliste vahendite vahendusel.

§ 2.   Infotehnoloogiliste vahendite vahendusel istungi ja koosoleku läbiviimisel tagatakse vähemalt, et:

 
  1) otsustusorgani liikme isik on tuvastatav ning istungi ja koosoleku ajal on temaga ühendus infotehnoloogiliste vahendite kaudu;
  2) otsustusorgani liikmel on võimalus osaleda istungi või koosoleku päevakorras olevate küsimuste arutelul;
  3) otsustusorgani liige hääletab isiklikult;
  4) istungi ja koosoleku läbiviimine salvestatakse ja protokollitakse;
  5) linnavolikogu istungi ülekanne on avalik.

§ 3.   Istungi või koosoleku läbiviimisel infotehnoloogiliste vahendite vahendusel rakendatakse linnavolikogu töökorras, linnavolikogu komisjonide töökorralduses ning linnaosakogude ja nende komisjonide töökorralduses sätestatud põhimõtteid, arvestades paragrahvis 2 toodud erisusi.

§ 4.   Istungi ja koosoleku infotehnoloogiliste vahendite vahendusel läbiviimise vajaduse otsustab vastava otsustusorgani esimees.

§ 5.   Määrust rakendatakse kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsustuse tegemiseni.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json