Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2021, 9

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“

Vastu võetud 14.04.2021 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 6 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõigetega 2 ja 3.

§ 1.   Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ heakskiitmine

  Kiita heaks Võru Vallavolikogu 16.01.2019 määrusega nr 54 heaks kiidetud Võru maakonna arengustrateegia aastateks 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 13.03.2019 määrus nr 65 "Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 "Tegevuskavad ja seirenäitajad"".

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa Tegevuskavad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json