Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Muhu valla teehoiukava 2021-2024

Muhu valla teehoiukava 2021-2024 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2021, 16

  Muhu valla teehoiukava 2021-2024

  Vastu võetud 15.04.2021 nr 57

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p.7 ja § 37 lg 3 p.2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Muhu valla teehoiukava 2021-2024 (lisatud).

  § 2.   Teehoiukava avalikustada Muhu valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale vastuvõtmist.

  § 3.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Teehoiukava

  Lisa 1 2021.aastaks kavandatud teetööd

  Lisa 2 Võimalike tööde loetelu aastatel 2022-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json