HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kehtna Kunstide Kooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded

Kehtna Kunstide Kooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded - sisukord
Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2014, 21

Kehtna Kunstide Kooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 13.05.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Kehtna Kunstide Koolis (edaspidi huvikool) töötavatele õpetajatele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset ja erialast ettevalmistust ja juhtimisalast koolitust.

  (2) Õpetajad käesoleva määruse mõistes on huvikooli direktor, kontsertmeister ja õpetajad.

  (3) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuded

  (1) Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on:
  1) muusika- või kunstialane pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud või läbimisel 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus, vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud või läbimisel 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud või läbimisel 240-tunnine juhtimiskoolitus ja läbitud 240-tunnine pedagoogikakursus.

  (2) Huvikooli kontsertmeistril peab olema muusikaline kõrg- või keskeriharidus klaveri erialal.

  (3) Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on:
  1) õpetatavale huvialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
  2) õpetatavale huvialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus või
  3) muu kõrg-, kutsekesk-, kesk- või keskeriharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud õpetatavale ainele vastav kutsealane koolitusprogramm.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2014. a.

Indrek Kullam
Vallavanem

Veljo Väärsi
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json