Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2014. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2014. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2014, 24

  Jõhvi valla 2014. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.05.2014 nr 14

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõhvi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 40 938 (nelikümmend tuhat üheksasada kolmkümmend kaheksa) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  Määrus jõustub üldises korras.

  Niina Neglason
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2014.aasta II lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2014.aasta II lisaeelarve, alaeelarved