Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Torgu valla põhimäärus

Torgu valla põhimäärus - sisukord
  Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2014, 31

  Torgu valla põhimäärus

  Vastu võetud 15.04.2014 nr 5

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.9 alusel.

  § 1.  Kinnitada Torgu valla põhimäärus.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Torgu Vallavolikogu 07.04.2003.a. määrus nr.1-1/8 "Torgu valla põhimääruse kinnitamine".

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  Mihkel Undrest
  volikogu esimees

  Lisa põhimäärus