Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2015, 13

Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 13.05.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 5. mai 2014. a määruse nr 1-2/27 "Põlva valla finantsjuhtimise kord" § 6 lõike 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa  Põlva valla 2015. aasta esimene lisaeelarve
20.05.2015 13:25
Veaparandus. Lisa asendatud õigega Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json