Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Rae valla 2016. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2016, 24

  Rae valla 2016. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 17.05.2016 nr 51

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2016. aasta teise lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 343 571 eurot.

   (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 851 243 eurot.

   (3) Vähendada 2016.aasta investeerimistegevuse tulusid 76 600 eurot.

   (4) Vähendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 12 254 eurot.

   (5) Vähendada 2016. aasta likviidseid varasid 572 018 eurot.

   (6) Punktides 1 – 5 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  Rae vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json