HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaia osalustasu kehtestamine

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2014, 17

Lasteaia osalustasu kehtestamine

Vastu võetud 10.12.2010 nr 18
RT IV, 20.06.2012, 4
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2014RT IV, 20.06.2014, 623.06.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Sillaotsa Kooli lasteaia rahastamisel lapsevanema poolt

 (2) Osalustasu koosneb:
 1) lasteaia majandamiskuludest;
 2) personali töötasu ja sotsiaalmaksu kuludest;
 3) õppevahendite kuludest.

§ 2.  Osalustasu määr

 (1) Lasteaia osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on:
 1) 20 eurot kuus, millest 10 eurot on õppevahendite kulu, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haaslava vald;
 2) 35 eurot, millest 10 eurot on õppevahendite kulu, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haaslava vald;
 3) 50 eurot, millest 10 eurot on õppevahendite kulu, kui lapse ja vanemate elukohana pole Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haaslava vald;
[RT IV, 20.06.2014, 6 - jõust. 23.06.2014]

 (2) Vallavalitsus esitab teenuse eest arve lähtudes Eesti rahvastikuregistri seisust iga kuu 15-dal kuupäeval. Kui elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on muudetud enne jooksva kuu 15-dat kuupäeva, arvestatakse kohatasu jooksva kuu eest uue määra järgi. Kui elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on muudetud peale jooksva kuu 15-dat kuupäeva, arvestatakse kohatasu jooksva kuu eest kehtinud määra järgi.
[RT IV, 20.06.2014, 6 - jõust. 23.06.2014]

§ 3.  Osalustasu maksmine.

 (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamisest kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseni.

 (2) Osalustasu makstakse alati täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümber ei arvestata.

 (3) Osalustasu makstakse 11 kuu eest (juulikuu eest osalustasu ei maksta) vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel iga kuu 20. kuupäevaks.

§ 4.  Soodustused

  Soodustust osalustasu maksmisel on võimalik taotleda vähekindlustatud pere lapsevanemal vallas kehtiva sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine.

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.