Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 28

Talviste teehooldustööde korra kehtestamine

Vastu võetud 06.10.2005 nr 19
RT IV, 09.05.2013, 6
jõustumine 10.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2015RT IV, 20.06.2015, 101.07.2015

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6. paragrahvi 1. lõike ja 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:
[RT IV, 20.06.2015, 1 - jõust. 01.07.2015]

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib talvist teehoidu kohalikel teedel ja erateede talvise teehoolduse vallaeelarvest rahastamise tingimusi.

§ 2.   Kohalike teede hooldamine

  (1) Kohalike teede hooldamist korraldab vallavalitsus teenuste tellimise üldisest korrast lähtuvalt.

  (2) Kohalike teede ja erateede hooldamine käesolevas korras sätestatud määral ja tingimustel võib toimuda sama hanke raames.

§ 3.   Erateede hooldamise toetamine vallaeelarvest

  (1) Vallavalitsuse poolt tellitava teehooldusega hõlmatakse erateelõigud järgmistel tingimustel:
  1) hõlmatav teelõik on vallavalitsuse hinnangul otstarbekaim juurdepääs elamule;
  2) selle eramaa omanik on Rahvastikuregistri järgi Paikuse valla elanik ning on esitanud vallavalitsusele kirjaliku sooviavalduse, et tema elamuni juurdepääsuks vajalikud teehooldustööd korraldaks sel talveperioodil vald ning ta kinnitab, et ta ei takista nimetatud töid ja töövõtjapoolse tavapärase mõistliku hoolsuse korral ta on nõus taluma võimalikke väikesi kahjusid; vallavalitsus ei ole kohustatud aktsepteerima pärast talihooldustööde alguse aasta 1. oktoobrit laekunud avaldusi;
  3) eramaa omanikul on igal ajal õigus loobuda valla poolt tellitud teehooldusest; vallavalitsus korraldab selle teelõigu hooldamise lõpetamise hiljemalt maaomanikult sellekohase kirjaliku avalduse laekumise järgsest kolmandast päevast või avalduses märgitud hilisemast kuupäevast;
  4) eramaa omaniku soovil lõpetatud teehoolduse jätkamine enne järgmist talveperioodi on võimalik üksnes juhul, kui vallavalitsus seda põhjendatuks peab.

  (2) Vallavalitsuse poolt tellitava teehooldusega hõlmatavad erateelõigud määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada tingimused, millele peab vastama tee, mille hooldamiseks saab eramaa omanik avalduse esitada.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Esmajärjekorras puhastamist vajavad teelõigud, puhastustöö lõpetamise nõutava kellaaja ja muud olulised tingimused määrab vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 10. oktoobrist 2005 ning eespool sätestatud korda rakendatakse 1. jaanuarist 2006.

  (3) 2005. aastal algaval talveperioodil vallavalitsus ei ole kohustatud aktsepteerima pärast 1. detsembrit 2005 laekunud avaldusi käesoleva määruse 3. paragrahvi rakendamiseks 1. jaanuarist 2006.

/otsingu_soovitused.json